Hur vi tillsammans utvecklar och stärker de LFR Lokala folkbildningsråden

Redovisning diskussionsfrågor medlemsmöte Jlbf 2015-11-23

1. Vilka förväntningar finns på JLbf?

Önskemål om att ordna en gemensam stor träff för hela länet 1 gång/år med aktivitet, lunch och t ex en föreläsning.

Sprida goda exempel.

Samverkan inom folkbildningen, ökat samarbete.

Ta fram material som kan användas i doaloken med kommun och politiker.

Göra gemensamma satsningar.

Folkbildningens röst mot politiker regionalt och nationellt

Remissinstans

Ordna konferenser runt viktiga frågor. Även bjuda in politiker och tjänstemän från de olika kommunerna.

Stärka/ samla

Samla på forskning och ge goda exempel som alla kan ta del av

2. Vad är LFR:s viktigaste uppgift?

Regelbunden kontakt med politiker. Viktigt med dialogen med dom.

Lyfta etik- och moralfrågor.

Verktyg för att ge människor möjlighet att delta i folkbildningen.

Synliggöra samarbetet inom folkbildningen.

Hitta samverkansformer.

Ha gemensamma utbildningsdagar medtillsammans med Jlbf, vad som är viktigt just nu

Det är stora fördelar för kommunen om det finns LFR

Påvisa att folkbildningen och kulturen är större än vad vi tror t.ex. genom ”världens största musikfestival”

Det viktigaste är det gemensamma

Att vi försöker arbeta tillsammans när det gäller ex. asylsökande

3. Hur blir folkhögskolor och bibliotek mera delaktiga i de LFR?

De bjuds in till mötena.

Ta vara på varandras kunskaper

Ta reda på vad var och en gör. Hur kan vi samarbeta?

Skapa kontaktnät

Gemensamma arrangemang

Använda deras lokaler.

Vi behöver träffas

Göra gemensam Rollup

4. Hur fungerar kontakten med kommunen?

Varierande – olika i olika kommuner.

Beror på personer och kontakter.

Det gäller att bjuda in till möten.

Skapa relationer med politiker.

Bjuda in oss till kultur- & fritidsnämnderna.

Ta med bibliotek och folkhögskolor

Fungerar bra i flera kommuner

På en del LFR är detta en egen punkt på dagordningen

Jlbf= Jönköpings läns bildningsförbund
LFR= Lokala folkbildningsråd

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>