Om oss

Vi är ett samverkansorgan för studieförbunden, folkhögskolorna, Region Jönköpings län/ Utbildning och Kultur och SISU med engagemang och intresse för folkbildning. Vi har som vår främsta uppgift att samordna och stödja de gemensamma intresseområdena bland dessa organisationer.

Vi är en resurs för folkbildningen i länet genom att

• Främja frågor om livslångt lärande

• Beskriva och tydliggöra folkbildningens samhällsnytta och effekter.

• Vara ett forum för information och dialog kring kvalitets- och etikfrågor.

• Utveckla kontakterna med politiker och andra beslutsfattare.

• Stärka samhörigheten mellan medlemmarna i bildningsförbundet och ge det en större betydelse som representant för den samlade folkbildningen i länet.

• Stödja och uppmuntra till utveckling av samarbete i lokala samarbetsorgan.

• Verka för att anslagen till folkbildningen i länet utvecklas positivt.

Styrelsen består av representanter för studieförbund, folkhögskolor, region Jönköpings län/ Kultur och utbildning, SISU. Bildningsförbundets förtroendevalda samlas i folkhögskole- och studieförbundsdelegationen. Dessa kan ses som en utvidgning av styrelsens arbete. De har möjlighet att diskutera, bearbeta och fördjupa sig i specifika frågor innan de kommer till styrelsen för slutgiltigt beslut.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *